Անուն:

Էլ. փոստ:

Հարց: 

Գլխավոր  / Սարքավորումներ / Անջատիչ


DIGITRONIC էլեկտրոնային կարբյուրատորի անջատիչ Կիրառվում է էլեկտրոնային ռեդուկտորով կարբյուրատորային շարժիչների վրա: Ունի գազի ներարկման ժամանակի կարգավորման հնարավորություն շարժիչի միացումից առաջ:

DIGITRONIC էլեկտրոնային կարբյուրատորի անջատիչ Կիրառվում է էլեկտրոնային ռեդուկտորով կարբյուրատորային շարժիչների վրա: Ունի գազի ներարկման ժամանակի կարգավորման հնարավորություն շարժիչի միացումից առաջ: Բալոնում մնացած գազը ազդանշանվում է լուսային դիոդով:

DIGITRONIC էլեկտրոնային ինժեկտորի անջատիչ

DIGITRONIC էլեկտրոնային ինժեկտորի անջատիչ Կիրառվում է էլեկտրոնային ռեդուկտորով ինժեկտորային շարժիչների վրա` պտույտները մեծացնելու հնարավորությամբ: Ունի գազի միացման ժամանակի կարգավորման հնարավորություն շարժիչի պտույտներից կախված: Բալոնում մնացած գազը ազդանշանվում է լուսային դիոդով.

LOVATO վակուումային կարբյուրատորի անջատիչ

LOVATO վակուումային կարբյուրատորի անջատիչ Կիրառվում է վակուումային ռեդուկտորով կարբյուրատորային շարժիչների վրա: Ունի հագեցման հնարավորություն շարժիչի միացումից առաջ: Բալոնում մնացած գազը ազդանշանվում է լուսային դիոդով:

LOVATO վակուումային կարբյուրատորի անջատիչ

LOVATO վակուումային կարբյուրատորի անջատիչ Կիրառվում է վակուումային ռեդուկտորով կարբյուրատորային շարժիչների վրա: Ունի հագեցման հնարավորություն շարժիչի միացումից առաջ: Բալոնում առկա գազի մակարդակը ազդանշանվում է լուսային դիոդով:

LOVATO էլեկտրոնային կարբյուրատորի անջատիչ

LOVATO էլեկտրոնային կարբյուրատորի անջատիչ Կիրառվում է էլեկտրոնային ռեդուկտորով կարբյուրատորային շարժիչների վրա: Ունի գազի ներարկման ժամանակի կարգավորման հնարավորություն շարժիչի միացումից առաջ: Բալոնում առկա գազի մակարդակը ազդանշանվում է LOVATO լուսային դիոդով:

LOVATO էլեկտրոնային ինժեկտորի անջատիչ

LOVATO էլեկտրոնային ինժեկտորի անջատիչ Կիրառվում է էլեկտրոնային ռեդուկտորով ինժեկտորային շարժիչների վրա` պտույտները մեծացնելու հնարավորությամբ: Ունի գազի միացման ժամանակի կարգավորման հնարավորություն շարժիչի պտույտներից կախված: Բալոնում առկա գազի մակարդակը ազդանշանվում է լուսային դիոդներով: